Pandemi nedeniyle kapatılan iş yerleri için vergi kararı

Pandemi nedeniyle kapatılan iş yerleri için aidat kararı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Vergi Yöntem Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, Çin’in Vuhan kentinde ortaya meydana çıkan ve çoğu ülkeye yayılan yeni müşteri koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin Türkiye’de İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler zarfında, geçici süreliğine faaliyetlerine adamakıllı ara verilmesi/faaliyetlerinin en ince ayrıntısına kadar durdurulması kararlaştırılan meslek yerlerinin olduğu sektörlerdeki mükellefler 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun “mücbir sebep” hükümlerinden faydalandırılacak.

Ana etkinlik alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler dahilinde geçici süreliğine faaliyetlerine en ince ayrıntısına kadar ara verilmesine/faaliyetlerinin en ince ayrıntısına kadar durdurulmasına karar verilen iş yerlerinin olduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin 1 Aralık 2020 ila alınan karar kapsamında faaliyetlerine tekrar başlamaları uygun görülen tarih aralığında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi uygun bulundu.

Söz konusu esas faaliyet alanlarının tespitinde, bugün itibarıyla aidat dairesi kayıtlarındaki esas faaliyet kodu dikkate alınacak.

Mükellefin vergi dairesi kayıtlarındaki ana etkinlik kodu itibarıyla belirlenen sektörler arasında bulunmamasına karşın esas etkinlik alanı olarak bu sektörlerden herhangi birisinde doğrusu iştigal ettiğini kanıt ve tevsik etmesi halinde, mükellefin mücbir sebep kapsamında olup olmadığının belirlenmesinde ana faaliyet kodu yerine gerçekte iştigal edilen asıl faaliyet alanı dikkate alınacak.

VERGİ ÖDEVLERİNİN ERTELENMESİ

Mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflere ilişkin kanuni verilme süresi mücbir sebep dönemine isabet eden ve bu dönemde verilmesi gereken muhtasar beyannameler (Muhtasar ve prim hizmet beyannameleri dahil) ve KDV beyannameleri ile Form Ba-Bs bildirimlerinin verilme ve laf konusu dönem içinde oluşturulması ve imzalanması gereken e-defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Veri İşlem Sistemi’ne yüklenmesi gereken “elektronik defter beratları” ile e-defterler ve bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının yüklenme süreleri, mücbir sebep halinin sona ereceği tarihi izleyen ayın 26’ncı günü sonuna kadar ertelendi.

Beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin, beyanname verme süresi uzatılan ilk dönemden başlamak üzere, bunların verilmesi gerektiği ayı izleyen aydan itibaren, sırasıyla her bir dönem için takip eden ilgili ayın sonuna kadar uzatılması yerinde bulundu.

Mücbir sebep halinin sona erdiği tarih itibarıyla beyanname/bildirim verme süresinin son gününe 26 günden az süre kalması halinde, beyanname/bildirim verme süresinin son günü olarak, mücbir sebep halinin sona erdiği tarihin içinde bulunduğu döneme ilişkin KDV beyannamelerinin verileceği son gün dikkate alınacak.

Sosyal güvenlik mevzuatı uyarınca sigortalıların mücbir sebep dönemine ilişkin prime esas gelir ve hizmet bilgilerinin muhtasar ve prim Hizmet Beyannamesi ile bildirilmesinin gerekli olması durumunda mücbir sebep, bu beyannamelerin ücret kesintilerine ilişkin kısmının demeç ve ödeme sürelerinin ertelenmesi için geçerli olacak.

(AA)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir