Yüksek lisans şartları 2021: Tezli ve tezsiz yüksek lisans nasıl yapılır?

Son zamanlarda gitgide ağırlık kazanan ve özel sektörde, kamuda ve akademik kadrolara başvurularda neredeyse gerekli ışık halkası gelen yüksek lisans eğitimine talep gün geçtikçe artıyor. Üniversitelerin 4 yıllık lisans programlarının tamamlanmasının peşinde, uzmanlığa dayalı 2 takvim bir eğitim olarak verilen yüksek lisansa adaylar lisans not ortalaması, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Antre Sınavı (ALES) puanı, yabancı dil puanı (Yabancı Dil Sınavı-YDS veya Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı-YÖKDİL) ve görüşme puanı kriterlerine kadar değerlendirilerek kabul ediliyor. Tezli ve tezsiz olmak üzere iki ayrı şekilde yapılabilen yüksek lisans programlarında öğrenciler eğitim aldıkları branştaki uzmanlık dersleri açık havada, alana ilişkin bir bilimsel araştırma tezi veya proje hazırlayarak mezun oluyor. Yüksek lisansa dair merak edilen bütün detayları sizler için derledik.. Yüksek lisans, 4 yıllık lisans öğretimine dayalı, eğitim-öğretim ve araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan yükseköğretim kurulları tarafından yürütülen bir eğitim programıdır. Lisans eğitimini tamamlamış, akademik kariyere ilk adımını atmak isteyen ya da kendini belirtilen bir alanda geliştirip tecrübe olmak isteyenler için lisansüstü eğitimin ilk aşamasıdır da denilebilir. Yüksek lisans şartları 2021: Tezli ve tezsiz yüksek lisans nasıl yapılır? #1 Yüksek Öğretim Kurumu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 6. Maddesinde tezli yüksek lisans şu şekilde tanımlanmıştır: “ Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, tanımlama ve değer biçme yeteneğini kazanmasını sağlar. Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en düşük yedi ders, bir seminer dersi ve ivedi çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve çabuk çalışması kredisiz olup başarılı ya da başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz ders ve ivedi çalışması elde etmek üzere toplam asgari 120 AKTS kredisinden oluşur.” Yüksek lisans şartları 2021: Tezli ve tezsiz yüksek lisans nasıl yapılır? #2 Tekrar aynı yönetmeliğin 11.maddesinde tezsiz yüksek lisans şu şekilde tanımlanmıştır: “ Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda veri kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir. Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 90 AKTS’den eksik olmamak kaydıyla en düşük on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/ya da rapor tahsis etmek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı ya da başarısız olarak değerlendirilir. Öğrencinin alacağı derslerin en fazla üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir. Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.” Yüksek lisans şartları 2021: Tezli ve tezsiz yüksek lisans nasıl yapılır? #3 Yüksek lisansa dilekçe yapılması için ilk önce 4 takvim bir lisans programından mezun olunması veya mezun olunabilecek durumda olunması gerekmektedir. Bir Takım üniversitelerde bu durum öbür işleyebilir, mezun olabilecek durumda olan öğrenciler için kayıtlı bir süreye kadar mezuniyet durumlarının belgelenmesi istenir, bazı üniversiteler ise yalnızca mezun öğrencilerin başvurularını değerlendirir. Yüksek lisans için üniversiteler bazı kriterleri göz önünde bulundururlar. Bunlar, lisans ortalaması, ALES puanı (genelde minimum 55) tanıdık olmayan dil puanı ve görüşme puanıdır. Lisans not ortalaması bütün programlarda değerlendirilen bir kriterken, ALES puanı, yabancı dil puanı ve mülakat puanı bazı üniversiteler için değer biçme kriterleri arasında yer almaz. Tezsiz yüksek lisansta ALES puan şartı aranmaz. Sadece lisans ortalamanızla dilekçe yapabillirsiniz.      

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort bahçelievler escort İstanbul escort esenyurt escort maltepe escortlar avcılar escort beylikdüzü escort bakırköy escort halkalı escort şirinevler escort sefaköy escort maltepe escort Вип Бишкек bahçelievler escort bakırköy escort beşiktaş escort escort izmir izmir escort bayan gaziantep escort